Tharëse duarsh

Një koncept i ri, një dizajn ergonomik për tharjen e duarve.Kursen deri në 80% kosto…