39

Novaltec Pawnee është një makinë shumë e shkathët që në temperaturë 160 0C me avull mund të pastroj
çfardo papastertië apo yndyrë, ku mund të deportoj deri në pjesët më të thella
Sipërfaqet janë të pastra, të dekontaminuara dhe plotësisht të thata.
Dezinfekton duke eliminuar përdorimin e letrës dhe leckave, duke reduktuar konsumin e detergjentit dhe
duke siguruar një kursim të madh ekonomik
Mbitegjitha ajo i plotëson standardet HACCP
Specifikat
Furnizimi me energji: 220/240 V - 50/60 Hz 16A
Motori vakum: 1000 W
Element ngrohës i kaldajës: 2000 W
Presioni i avullit: 5,0 ± 0,3 bar
Temperatura e avullit të bojlerit të brendshëm: 160 ° C
Vëllimi i bojlerit: 3 L
Kapaciteti i rezervuarit të mbledhjes së plehrave: 9 L
Kapaku i kaldajës me valvul sigurie PED 1: 7,5 ± 0,3 Bar
Materiali i kaldajës: Çelik inox
Termostat: 200 ° C
Siguresë termike: 298 ° C
PCB: 220/12 V
Kabllo : 6 m
Pa Detergjent
1 Vit Garancion